Zdravstveni utjecaj hrane pržene na maslinovom ulju

Prženje je jedan od čestih načina pripreme hrane, no njime se mijenja nutritivni sastav  namirnice koja se prži i ulja (masnoće) u kojem se prži. Poznato je da pržena hrana i nije najzdravija, odnosno da se konzumiranje iste jedan od čimbenika razvoja kardiovaskularnih bolesti.


maslinovo ulje


Ove godine, u časopisu British Medical Journal, objavljeno je istraživanje o povezanosti konzumacije pržene hrane i rizika od kardiovaskularnih bolesti. Potrebno je napomenuti da je istraživanje provedeno u Španjolskoj, mediteranskoj zemlji, gdje se za pripremu jela najčešće koriste maslinovo i suncokretovo ulje, a izrazito rijetko masti ili ulja u kojem se već pržila hrana. Ovime je istraživanje postalo još i zanimljivije! Naime, poznato je da maslinovo ulje pozitivno utječe na zdravlje, posebno kardiovaskularnog sustava, no nije se znalo kakav utjecaj ima hrana pržena na maslinovom ulju. Istraživanje je trajalo 11 godina, a provedeno je na 40 757 ljudi, između 29 i 69 godina. Napokon, rezultati su pokazali da se hrana pržena na maslinovom i suncokretovom ulju ne može povezati s povećanjem rizika od kardiovaskularnih bolesti! Međutim, potrebno je napomenuti da se hrana pržena na drugim vrstama i većim količinama masnoća te priprema hrane u već korištenom ulju, kao i neumjerenost i jednolična prehrana, dalje smatraju vrlo štetnim za kardiovaskularno zdravlje.


Izvor:  http://definicijahrane.hr/zdravstveni-utjecaj-hrane-przene-na-maslinovom-ulju/

 Bulin usluge Danilo © Perla d.o.o. 2012-2018