Bobičasto voće i mozak


Bobičasto voće i mozak


Svi znamo da s našim starenjem stari i naš mozak. Naravno, ta činjenica nam se ne sviđa stoga se dosta često provode istraživanja u nadi da će se barem malo usporiti ovaj, za sada nezaustavljiv, proces. Jedno od takvih istraživanja provela je dr.sc. Elizabeth E. Devore zajedno sa suradnicima te objavila dobivene rezultate u Annals of Neurology.

Istraživači su koristili podatke semikvantitativnog upitnika učestalosti konzumiranja namirnica iz Nurses’ Health Study, koji su se počeli prikupljati početkom 1980-tih te su davani svake četvrte godine. 1995. započeli su s mjerenjm kognitivnih sposobnosti 16 010 ispitanika koji su imali iznad 70 godina čiji su daljnji razvoj pratili svaku drugu godinu sve do 2001.

Rezultati su sugerirali da je učestalija i oblinija konzumacija borovnica i jagoda povezana sa sporijom stopom kognitivnog propadanja te da se unosom istog kognitivno starenje može odgoditi čak za 2.5 godine!

Kako bi sebi osigurali zdravi život, ali i zdravo starenje, konzumirajte što raznovrsniju paletu voća i svakako osigurajte mjesto i za ovu vrstu!


Izvor:    http://definicijahrane.hr/bobicasto-voce-i-vas-mozak/

 Bulin usluge Danilo © Perla d.o.o. 2012-2018