Danilska kultura - Wikipedia

Danilska kultura (4500. - 3900. pr. Kr.) javlja se u predjelima jadranske obale, a ime je dobila po lokalitetu Danilu kraj Šibenika.

Ljudi su živjeli ili u ukopanim kružnim kolibama (Danilo), u nadzemnim kružnim kućicama (Smilčić) ili u nadzemnim četvrtastim kućama s podom od nabijene gline (Bribir). Kuće su od drvenih balvana, granja i pruća, s krovom od slame ili trstike. Dosta je nađeno koštanih predmeta, nakita te posuđa bolje kvalitete. To je posuđe upečatljivo zbog bogate ornamentike izveden udubljivanjem, urezivanjem, žigosanjem, reljefnim oblikovanjem kombinirano s crvenom i bijelom inkrustacijom. Danilski oblik posude karakteriziraju četiri zdepaste noge, s nakošenim recipijentom i visokom prstenastom ručkom. Postoje i kipovi u obliku žene, muškaraca i životinja.


Izvor:  http://hr.wikipedia.org/wiki/Danilska_kultura

 Bulin usluge Danilo © Perla d.o.o. 2012-2018